About

Parent Organization: Student Life

YouTube:https://www.youtube.com/user/vcuvsa/videos

Twitter: https://twitter.com/VSAVCU

Tumblrhttp://vsavcu.tumblr.com/


For over 30 years, the mission of VSA has been to serve the VCU campus by facilitating the means for which the Vietnamese community can have their issues known through political, social, cultural and educational means. 

We strive to bring community and cultural awareness to the VCU campus, and encourage ALL students and faculty at VCU to join. VSA does not discriminate on the basis of race, gender, color, religion, sexual preference, or physical disability.

Paid members receive perks such as t-shirts, discounts to special events, and voting rights. All for just $10!

If you have ANY QUESTiONS, please feel free to contact us! ~

__________________________________________________________________

Trong hơn 30 năm qua, Hội Sinh Viên Học Sinh người Việt tại trường đại học VCU, gọi tắt là VSA, đã phục vụ cho sinh viên học sinh về nhiều mặt, và đồng thời có trách nhiệm làm chiếc cầu nối giữa cộng đồng người Việt và xã hội bên ngoài. 

Thông qua Hội VSA tại trường đại học VCU, cộng đồng người Việt tại địa phương như là thành phố Richmond nói riêng và người Việt tại Hoa Kỳ nói chung có thể đạt được một tiếng nói lớn hơn trong xã hội, để mọi người có thể biết và hiểu nhiều hơn đến những vấn đề về giáo dục, văn hóa, xã hội, và chính trị của người Việt Nam. 

Hội VSA tại trường đại học VCU đã và đang dốc hết sức lực để văn hóa Việt Nam được phổ biến mạnh mẻ và lan rộng khắp nơi. Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh, sinh viên tại trường VCU tham gia vào hội VSA. Chúng tôi không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm về chính trị và người tật nguyền. 

------------------------------------------------

~ We are proudly sponsored by the Union of North American Vietnamese Student Associations (uNAVSA) and the Mid-Atlantic Vietnamese Student Association (MAUVSA) which includes VCU, UVA, GMU, VTECH, JMU, GWU, GU & UMCP. We raised over $11,000 for the Children's Blue Dragon Foundation!

--Awards--
>>Outstanding Cultural Student Organization 2010
>>Most Spirited Organization Award (OMSA) 2008
>>Best Booth at Inter-Cultural Festival 2007, 2008, 2011
>>Honorable Mention: Community Service Award for work on the Catalyst Foundation
>>2nd Best Organization 2007
>>Best Organization Award 2002, 2004, 2008

Address 900 W. Broad St.
Apt # 3017B
Richmond, VA 23284